Opravy přečerpávajících systémů

Tento systém umožňuje umístit nezbytné sanitární vybavení (tj. WC, pisoár, umyvadlo) pod úrovní hlavní kanalizace. Např. ze suterénu, kde si chcete zařídit sklepní bar, dílnu apod. s WC a umyvadlem, pumpuje zařízení splašky až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti až 100 m. Odpadní potrubí má opět průměr pouhé 32 mm. Takto se řeší nemožnost klasického napojení na stávající kanalizační systém. 

Máte-li zájem o naše služby neváhejte nás kontaktovat