Bezvýkopové lokální opravy kanalizace

Bezvýkopové lokální opravy jednotlivých poruch na kanalizacích. Lokalizované poškozené místo je nutné zbavit veškerých nečistot a případně roboticky odstranit střepy a ostré úlomky potrubí zasahující do profilu trubky. Provede se nasycení speciální tkaniny pryskyřicí a následná fixace této tkaniny na pryžový flexibilní pakr odpovídající dimenzi opravovaného potrubí. Po vytvrzení tkaniny se instalovaný pakr vypustí a vytáhne se z potrubí a tím vznikne pevný kompozitní prstenec který má delší životnost než je životnost opravovaného potrubí. Oprava je zakončena kamerovou kontrolou opravovaného úseku.

Máte-li zájem o naše služby v oblasti kanalizace neváhejte nás kontaktovat.